top of page

Tussen hemel en hel! Hoe maak je de combinatie tussen werk en gezin werkbaar?


Met het naderende nieuwe schooljaar wordt het voor veel ouders weer een huzarenstukje om beide werelden met elkaar te verzoenen. Het HIP-onderzoek toont aan dat we voor een aantal leeftijdsgroepen extra aandacht moeten hebben.

De 45-54-jarigen (vaak met aanwezige tieners in het gezin) moeten aandachtig gevolgd worden, zij zitten op alle vlakken minder goed in hun vel, voelen zich moedelozer dan de andere leeftijdsgroepen.

Het hebben van kinderen legt een grote druk op de manier waarop men in het professionele leven staat. Het positieve, blije gevoel eindigt vaak met de komst van kinderen.

Na 6 jaar werken bereikt men een kritische grens. Het is belangrijk voor de werkgever om aandacht te hebben voor deze mijlpaal en voldoende uitdagingen te voorzien.

Belangrijk voor werkgevers is hiervoor alert te zijn. Er is al veel geschreven en onderzoek verricht naar het “nieuwe” werken, maar heel wat maatregelen binnen dit kader blijven afwezig of worden nog te weinig toegepast door werkgevers.

Net als in de Scandinavische landen zou het goed zijn om nog meer te investeren in kinderopvang en ouderschapsverlof. Vaders willen al te graag hun ouderschapsverlof opnemen, maar werkgevers denken vaak dat zij dan niet geïnteresseerd zijn in hun carrière. Kaderfuncties worden vaak gezien als een 100 procent-aanstelling. Het is waarschijnlijk voor heel wat ouders een verademing mocht dit ook op deeltijdse basis kunnen. Uit ons onderzoek blijkt geluk zeer individualistisch te zijn. Een goede gezondheid, vrije tijd en je goed in je vel voelen vormen de basis van geluk. In dit opzicht is het belangrijk om (huishoudelijk) werk uit te besteden en aanvaarden dat werk en thuis niet perfect kunnen zijn. Ook uit onderzoek van de VRT komen dezelfde signalen naar boven. Een kwart van de Vlamingen ervaart de combinatie van gezin en werk als problematisch. Het werk weegt bij deze groep zwaar door op het gezinsleven en omgekeerd, het privéleven zorgt voor een verminderd presteren. We kunnen ons de vraag stellen waarom we niet minder gaan werken? Een 30-uren week? We besparen op de klusjes die we anders uitbesteden. Maar vaak knelt het schoentje in de levenstandaard die we voor ogen hebben en de consumptiegerichte maatschappij waarin we leven.

Uit het HIP-onderzoek blijkt dat 76% van de Belgen verwacht van zijn werkgever dat hij waakt over een goede balans tussen werk en privé. De schreeuw naar aandacht door de werkgever voor het welzijn van de werknemer is groot. De werkgever slaagt er vrij goed in om de formele omkadering, zekerheid/stabiliteit, in te vullen. Echter op vlak van de menselijke omkadering scoren de werkgevers zwak. Slechts de helft ervaart voor zichzelf een goede werk-privébalans. Uit onderzoek van Securex van januari 2015 blijkt dit percentage nog 65% te zijn.

Kortom, vanuit de werknemer is er vraag naar ondersteuning door de werkgever om privé en werk beter met elkaar te verzoenen. Heel wat maatregelen kunnen een positieve bijdrage leveren op dit vlak: thuiswerk, open offices (met de mogelijkheid tot thuiswerk voor kennis- en denkopdrachten), flexibiliteit in werkuren (zelf bepalen hoe je je werkuren verdeelt over de dag, de week, de maand of het jaar), deeltijds werk, aandacht hebben voor het mobiliteitsprobleem, kinderopvang, …. Voor sommige werkgevers zijn deze nog een brug te ver, voor anderen maken deze maatregelen deel uit van het nieuwe werken.

Zorgzaamheid en aandacht voor het welzijn van de werknemers staan nu eenmaal bovenaan in het verlanglijstje van de Belgische werknemers. Bijna 8 op 10 verwacht dit van zijn werkgever. De discrepantie met de “ervaren” realiteit is groot. Het staat dus in de sterren geschreven dat werknemersgeluk hier begint.

Wil je meer weten over het Grote Werknemersgeluk-onderzoek, download dan zeker de Free Flyer, een gratis eerste blik op het onderzoek en de onderzoeksresultaten.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page