top of page
Inleidend

Het grote

'Werkbeleving'onderzoek

Employee Experience, België onder de loep
 

In juni 2019 hebben we voor de derde keer  grootschalig online onderzoek uitgevoerd bij een representatieve steekproef van werknemers tussen 18 en 65 jaar.

De resultaten hebben we in een EmpEx-rapport gebundeld. Het volledig rapport is gratis beschikbaar. 

De 'Employee Experience' met daarin o.a. zowel Betrokkenheid als Werkgeluk als belangrijke thema's, hebben we onderzocht aan de hand van  twee grote basisblokken. Eerst peilden we naar het Ideaal, de verwachtingen op het vlak van het bedrijf, de direct leidinggevende, de werkplek, interne communicatie... In het tweede blok hebben we hen gevraagd hun professionele Realiteit, de beleving te beoordelen.

Om het werkgeluk beter te kunnen plaatsen hebben we ook stilgestaan bij hun persoonlijk geluk. Een kwestie van het plaatje volledig te hebben.

Op basis van analyse zijn we er in geslaagd om duidelijk inzicht te verwerven in wat het werkgeluk bepaalt en beïnvloedt. Tevens weten we hoe engagement kan verhoogd worden en wat helpt om van de medewerkers ambassadeurs te maken.

EN weet, dit onderzoek kan ook in jouw bedrijf uitgevoerd worden.

Hoe scoort jou bedrijf? Waarin sta je sterk, wat zijn mogelijke verbeterpunten?

Doe je minder goed of beter dan het nationaal gemiddelde?

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

GRATIS

Een greep uit de bevindingen
Een greep uit de bevindingen 2019

45% van de werknemers voelt zich goed op het werk. We stellen voor het derde jaar op rij een steeds lager percentage vast.

De HIP-index 2019 staat op 64

en is zo met 3 punten gedaald tegenover 2018 (én staat nu 6 punten lager dan de HIP-Index 2017)

 

Om de betrokkenheid van de werknemer te voeden, moet de focus op  functionele  aspecten als regelmatig overleg, feedback geven, talent laten ontplooien... De werknemer wil een professionele relatie waarin eigen competenties en expertise erkend en aangesproken worden én duidelijk weet war hij van de werkgever kan verwachten.

Het werkgeluk staat dus onder druk en het vertrouwen tussen werkgever en werknemer is zoek.

De werknemer tast vaak in het duister op vlak van de agenda, de plannen van de werkgever. De werknemer heeft de indruk dat de verwachte inzet en loyaliteit te éénzijdig is geworden. De werknemer moet alles geven voor de werkgever maar omgekeerd mist hij erkenning, vertrouwen en respect vanwege diezelfde werkgever

Hoe men zich als werknemer voelt is een het resultaat van een mix van factoren: de werkgever, de leidinggevende, de werkplek, de interne communicatie...

Opnieuw (cf vorige jaren)  blijkt dat de leidinggevende dé factor is met de meeste impact én dat die leidinggevende het minst goed scoort. De gap tussen verwachtingen en realiteit is hier zeer groot.

We hebben géén significante verschillen gevonden tussen de Generaties. Wat bepalend is voor werkgeluk, engagement, ambassadeurschap ...is voor babyboomers, X, Y, Z  gelijk

55.5% voelt zich betrokken bij zijn werkgever, wat op zich een positief signaal is. Anderzijds is het ook wel zo dat iets minder dan de helft (totaal) geen band voelt met zijn werkgever

72% zou, als het kan, bij zijn huidige werkgever willen blijven. Dit cijfer wordt deels gevoed door een positief engagement (vanwege de 'Enthousiastelingen' en de 'Werkers') maar ook deels door een grote groep van 'Moedelozen' = werknemers die weinig gemotiveerd zijn maar die gewoon blijven zitten  waar ze zitten.

 

Bij de segmentatie (cf Enthousiastelingen'  'Werkers', 'Moedelozen') is dit jaar een vierde groep duidelijk opgestaan: 'de Uitgerangeerden'. De voorbije jaren konden we (analytisch) nog niet duidelijk de vinger op deze groep leggen, maar nu is ze met zo'n 13% een niet meer te negeren groep. Het zijn werknemers met veel ervaring, die zich steeds hard hebben in gezet en nu het gevoel hebben/krijgen niet echt relevant meer te zijn.

Info over het gratis rapport
Het onderzoeksrapport: 'Employee Experience' in België 2019
HIPje_reading-01.png
HIPje_reading-01.png

Wil je alles te weten komen?

Wil ook jij begrijpen hoe het komt dat, hoe de werknemer zich voelt,  op één jaar zo sterk is gedaald en wat er aan te doen?

 

Je kan het volledige e-rapport via mail aanvragen. het is helemaal GRATIS.

En met veel plezier komen we de resultaten toelichten. Geef ons dan gewoon een seintje en we vinden samen wel een passend moment.

Onderzoeksspecificaties
Onderzoeksspecificaties 2019

In totaal werden n=509 professioneel actieve werknemers bevraagd (België). 

De steekproef omvat arbeiders, bedienden, midden-, hoger kader, directie ... tussen de 18 en 65 jaar

 

Het onderzoek gebeurde op het online onderzoekspanel van Dynata.

De vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten.

Binnen de ± 72u hadden we 80% van de gewenste response.

De steekproef werd gecontroleerd op representativiteit naar geslacht, leeftijd, taal en opleidingsniveau, volgens de Golden Standard van het CIM.

 

Er moest quasi geen herweging worden uitgevoerd, de verdeling van de kenmerken stemde overeen met de verdeling volgens de Golden Standard.

Het nationaal onderzoek wordt elk jaar herhaald. Op die manier blijft de benchmark-waarde van de studie steeds up-to-date en in lijn met de op dat moment heersende marktdynamieken.

HIPjes_managerstijlen-35.png
bottom of page