top of page

Uitgangspunt: HR moet meer als Marketeers denken

 

Onderzoek en bevraag

Breng behoeften en verwachtingen in kaart

Denk in doelgroepen

Houd de afstand tussen realiteit en verwachting kritisch in de gaten

Volg op

Wil men veranderen, verbeteren... moet men in eerste instantie goed begrijpen, de zaken tastbaar maken.

Het belang van data en inzichten is cruciaal.

Ons uitgangspunt

Missie: Relevant HR onderzoek aanbieden dat resulteert in optimalisatie

Maar HIP-Consult is meer dan alleen onderzoek. Onderzoek vormt de basis, maar voor ons is werken aan oplossingen het ultieme doel. We laten jou niet achter met cijfers of inzichten. Samen gaan we aan de slag i.f.v. van werkbare actieplannen.

Als HR analyse- en inspiratiebureau  is onderzoek natuurlijk essentieel.

Goede oplossingen zijn immers enkel mogelijk als een probleem, een situatie ... goed begrepen en geduid wordt.  

Zijn "markt" begrijpen en in kaart brengen is niet alleen voor de marketeer maar ook binnen HR management van cruciaal belang. 

Alles wat HIP-Consult doet, beantwoordt steeds aan volgende voorwaarden:

 • De onderneming is het vertrekpunt en staat altijd centraal

 • De medewerkers worden actief betrokken

 • Een probleem dient aangepakt en opgelost te worden

 • Geen actie zonder opvolging. Alles wat geïmplementeerd wordt, wordt ook op impact en effectiviteit gemeten.

Onze missie
Drie actieterreinen

Onderzoek is bedrijfskritisch

De sales en marketing professionals - in hun streven naar groei, naar een sterk imago, naar tevreden, gelukkige en trouwe klanten -  worden gedreven, gestuurd en geïnspireerd door onderzoeksdata uit de markt, input en feedback van klanten... En dat is heel normaal.

HR heeft dezelfde ambities, en streeft hetzelfde na! Expansie, een sterk werkgeversimago, tevreden, gelukkige en trouwe medewerkers...

 

Het is dus evident dat HR echt meer moet inzetten op onderzoek! Onderzoek laat niet alleen toe om meer vat op de realiteit te krijgen. het laat HR ook toe om  performanter en daadkrachtiger te maken.

Onderzoek is bedrijfskritisch

HIP-Consult heeft drie actieterreinen 

We kunnen op alle terreinen (meehelpen) zoeken naar het wat en het hoeveel en het hoe groot (kwantitatieve insteek) en we kunnen werken rond het waarom (kwalitatieve insteek).

2020_0618 aanpak new.png

Dieper gravend & out of The box onderzoek

Soms is echt 'meten' niet nodig of vraagt een bevraging extra verdieping. HIP-Consult staat garant voor diepgravende en kwalitatieve sessies en workshops.

Goed om weten: bij de keuze van onze methoden hanteren we steeds 7 KPI'S. Dit om te vermijden dat het bij 'workshoppen blijft.

 1. Het moet leiden tot een concrete en tastbare gedragsverandering

 2. Iedereen moet er zich in herkennen en in terugvinden

 3. Iedereen moet actief betrokken worden

 4. Elke mening is even belangrijk

 5. Het moet creatief en inspirerend zijn

 6. Het moet constructief zijn

 7. Het moet veilig zijn

We kiezen steeds voor technieken die heel toegankelijk zijn (universeel en voor iedereen geschikt) en altijd tot doel hebben naar een tastbaar en bruikbaar resultaat te leiden.

We zetten even twee technieken in the spot lights, maar weet dat we veel meer in petto hebben, want we ontwikkelen steeds een aanpak op maat en altijd in functie van het probleem of de uitdaging. 

Design Thinking en Lego®Serious Play® zijn de technieken die de creativiteit bevorderen en het engagement maximaliseren.

 

Dieper gravend & out of the box onderzoek
De EmpEx-survey, even uitgelicht

De "EmpEx-survey", even uitgelicht

Wil men de bedrijfsrealiteit en hoe medewerkers die ervaren, begrijpen dan is het belangrijk om ook de ruime markt te vatten en in kaart te brengen. Daarom hebben we als referentie-onderzoek de EmpEx-survey ontwikkeld.

Op basis van deskresearch en expertinterviews hebben we vastgesteld dat de "medewerkerservaring" (Employee Experience)  resultante is van verschillende factoren.

Deze factoren hebben we samengebracht in een gevalideerd meetinstrument.

 

Er wordt zowel ‘gevoelsmatig’(blij, verdrietig, verrast, moedeloos, kwaad, gelaten) als meer ‘feitelijk’ bevraagd

De vragenlijst die we binnen jouw bedrijf gaan gebruiken is quasi identiek aan de vragenlijst die we voor ons nationaal werkgelukonderzoek gebruiken. Dat biedt twee grote voordelen:

 • We werken met een gevalideerd instrument

 • We hebben een referentiekader, een benchmark om de resultaten van jouw bedrijf mee te vergelijken

 

Hoe medewerkers hun realiteit beleven is relatief...

Bij het bepalen van de EmpEx sluiten we 2 extra dimensies in

 • De match tussen de waarden van het bedrijf en de individuele waarden

  • Gevoel van (on)geluk kan ook mede te wijten zijn aan een (miss) match op waardenniveau

 • De afstand tussen ideaal en realiteit

  • De afstand tussen wat mensen als ideaal bestempelen en hoe ze de realiteit ervaren is veel relevanter dan gewoon een bevraging van de realiteit.

 

 

Wat kan HIP-Consult voor jouw bedrijf betekenen?

Wat kan HIP-Consult voor jouw bedrijf betekenen?

forumface.png

Een paar mogelijke situaties … maar de lijst is zeker niet volledig, vul gerust aan.

 

 

“alles gaat vlotjes maar niet echt een idee hoe dat komt”

Als bedrijfsleider of HR verantwoordelijke heb je de indruk dat alles goed draait, dat iedereen het goed heeft. Je wil begrijpen waarom men zich goed voelt om daar verder op in te zetten en je wil proactief kijken of er toch geen mogelijke aandachtspunten zijn.

“iets meer betrokkenheid en creativiteit a.u.b.”

Als teamverantwoordelijke, leidinggevende, HR verantwoordelijke wil je mensen in beweging zetten, wil je hen activeren om bepaalde doelen te bereiken. Creatieve workshops (anders dan die eindeloze meetings waar samen naar flipcharts worden gekeken en finaal iedereen toch zijn eigen zin doet) zullen zeker helpen.

 

ik heb te weinig tijd om echt een goed zicht te hebben op wat leeft”

Als HR verantwoordelijke, manager, bedrijfsleider … is het niet steeds mogelijk om bij iedereen de vinger aan de pols te houden, te weten hoe men zich voelt. Een bevraging helpt om toch alle hartslagen te kennen en te vatten.

 

“we weten veel maar krijgen weinig medewerking”

We hebben zelf al veel kennis, weten hoe tevreden onze medewerkers zijn en waar het schoentje wringt maar krijgen geen initiatieven van de grond. We hebben al een paar dingen geprobeerd, maar we krijgen de medewerkers moeilijk mee. We missen blijkbaar een aantal gevoeligheden die spelen of we werken misschien op dingen die er niet toe doen… ?

 

“grote problemen maar ik krijg er geen vat op”

Als HR verantwoordelijke, manager, bedrijfsleider … voel je spanning maar deze is moeilijk te duiden, zijn er problemen waar iedereen een andere visie op heeft … Een feitelijk kader kan vaak helpen om de realiteit op de vloer scherp te krijgen en dit op een neutrale en onafhankelijke manier

 

“ik zou graag een goed zicht hebben op de effectiviteit van onze HR inspanningen”

Als bedrijfsleider of HR verantwoordelijke heb je een plan ontwikkeld dat turnover, burn-out… moet verminderen of vermijden. Met een gericht onderzoek kan je vóór de implementatie goed in kaart brengen, welke doelgroepen mogelijks meer of minder aandacht nodig hebben. Na de implementatie kan je het onderzoek herhalen en zeer feitelijk het effect van het plan in kaart brengen

 

Meer informatie

Je hebt onze aanpak gescreend, je bent geïnteresseerd of je hebt nog vragen of bedenkingen?

Geef ons een seintje en  we komen spoedig bij jou terug.

bottom of page