De HIP Aanpak

 

Onze Missie

Onze Missie: HR meer als Marketeer benaderen

Maar HIP-Consult is meer dan alleen onderzoek. Onderzoek vormt de basis, maar voor ons is werken aan oplossingen het ultieme doel. We laten jou niet achter met cijfers of inzichten. Samen gaan we aan de slag i.f.v. van werkbare actieplannen.

Als HR analyse- en inspiratiebureau  is onderzoek natuurlijk essentieel.

Goede oplossingen zijn immers enkel mogelijk als een probleem, een situatie ... goed begrepen en geduid wordt.  Segmentatie is daarbij uitermate belangrijk!

Zijn "markt" begrijpen en in kaart brengen is niet alleen voor de marketeer maar ook binnen HR management van cruciaal belang. 

Alles wat HIP-Consult doet, beantwoordt steeds aan volgende voorwaarden:

 • De onderneming is het vertrekpunt en staat altijd centraal

 • De medewerkers worden actief betrokken

 • Een probleem dient aangepakt en opgelost te worden

 • Geen actie zonder opvolging. Alles wat geïmplementeerd wordt, wordt ook op impact en effectiviteit gemeten.

 

De HIP-Consult aanpak

HIP-Consult integreert en implementeert marketing principes

binnen HR context

De Creative Taskforce?

Gewapend met concrete kennis wordt samen met de betrokken partijen (bepaald o.b.v. de segmenten) aan de slag gegaan. Eén focus (=één thema dat uit het onderzoek als precair naar voren kwam), handen uit de mouwen en actiegericht.

 

Design Thinking en Lego®Serious Play® zijn de technieken die de creativiteit bevorderen en het engagement maximaliseren.

 

We kiezen voor deze technieken omdat ze heel toegankelijk  zijn (universeel en voor iedereen geschikt), empathisch en altijd tot doel hebben naar een tastbaar en bruikbaar resultaat te leiden.

HIP-Consult heeft drie actieterreinen maar volgt altijd eenzelfde flow

De "Werkgeluk-survey", even uitgelicht

Wil men de bedrijfsrealiteit begrijpen dan is het belangrijk om ook de ruime markt te vatten en in kaart te brengen. Daarom hebben we als referentie-onderzoek de werkgeluk-survey ontwikkeld.

Op basis van deskresearch en expertinterviews hebben we vastgesteld dat werkgeluk resultante is van verschillende factoren.

 

Deze factoren hebben we samengebracht in een gevalideerd meetinstrument.

 

Er wordt zowel ‘gevoelsmatig’(blij, verdrietig, verrast, moedeloos, kwaad, gelaten) als meer ‘feitelijk’ bevraagd

De vragenlijst die we binnen jouw bedrijf gaan gebruiken is quasi identiek aan de vragenlijst die we voor ons nationaal werkgelukonderzoek gebruiken. Dat biedt twee grote voordelen:

 • We werken met een gevalideerd instrument

 • We hebben een referentiekader, een benchmark om de resultaten van jouw bedrijf mee te vergelijken

 

Werkgeluk is relatief!

Bij het bepalen van werknemersgeluk sluiten we 2 extra dimensies in

 • De match tussen de waarden van het bedrijf en de individuele waarden

  • Gevoel van (on)geluk kan ook mede te wijten zijn aan een (miss) match op waardenniveau

 • De afstand tussen ideaal en realiteit

  • De afstand tussen wat mensen als ideaal bestempelen en hoe ze de realiteit ervaren is veel relevanter dan gewoon een bevraging van de realiteit.

 

 

 

Wat kan HIP-Consult voor jouw bedrijf betekenen?

Een paar mogelijke situaties … maar de lijst is zeker niet volledig, vul gerust aan.

 

 

“alles gaat vlotjes maar niet echt een idee hoe dat komt”

Als bedrijfsleider of HR verantwoordelijke heb je de indruk dat alles goed draait, dat iedereen het goed heeft. Je wil begrijpen waarom men zich goed voelt om daar verder op in te zetten en je wil proactief kijken of er toch geen mogelijke aandachtspunten zijn.

“iets meer betrokkenheid en creativiteit a.u.b.”

Als teamverantwoordelijke, leidinggevende, HR verantwoordelijke wil je mensen in beweging zetten, wil je hen activeren om bepaalde doelen te bereiken. Creatieve workshops (anders dan die eindeloze meetings waar samen naar flipcharts worden gekeken en finaal iedereen toch zijn eigen zin doet) zullen zeker helpen.

 

ik heb te weinig tijd om echt een goed zicht te hebben op wat leeft”

Als HR verantwoordelijke, manager, bedrijfsleider … is het niet steeds mogelijk om bij iedereen de vinger aan de pols te houden, te weten hoe men zich voelt. Een bevraging helpt om toch alle hartslagen te kennen en te vatten.

 

“we weten veel maar krijgen weinig medewerking”

We hebben zelf al veel kennis, weten hoe tevreden onze medewerkers zijn en waar het schoentje wringt maar krijgen geen initiatieven van de grond. We hebben al een paar dingen geprobeerd, maar we krijgen de medewerkers moeilijk mee. We missen blijkbaar een aantal gevoeligheden die spelen of we werken misschien op dingen die er niet toe doen… ?

 

“grote problemen maar ik krijg er geen vat op”

Als HR verantwoordelijke, manager, bedrijfsleider … voel je spanning maar deze is moeilijk te duiden, zijn er problemen waar iedereen een andere visie op heeft … Een feitelijk kader kan vaak helpen om de realiteit op de vloer scherp te krijgen en dit op een neutrale en onafhankelijke manier

 

“ik zou graag een goed zicht hebben op de effectiviteit van onze HR inspanningen”

Als bedrijfsleider of HR verantwoordelijke heb je een plan ontwikkeld dat turnover, burn-out… moet verminderen of vermijden. Met een gericht onderzoek kan je vóór de implementatie goed in kaart brengen, welke doelgroepen mogelijks meer of minder aandacht nodig hebben. Na de implementatie kan je het onderzoek herhalen en zeer feitelijk het effect van het plan in kaart brengen

 

 

Don't Worry!

Met ons samenwerken is een goed idee.

We staan elk voor meer dan 20 jaar onderzoekservaring, Françoise met kwantitatieve, Frank met kwalitatieve expertise.

Als bedrijfspsychologen is HR een belangrijk deel van ons habitat.

Het nationaal onderzoek is een representatief en dus relevant referentiekader.

Voor ons zijn bruikbare oplossingen belangrijker dan conceptuele modellen.

 

Je hebt onze aanpak gescreend, je bent geïnteresseerd of je hebt nog vragen of bedenkingen?

Geef ons een seintje en  we komen spoedig bij jou terug.