top of page

Waarom worden werknemers steeds ongelukkiger? 3 belangrijke oorzaken!


In 2018 doen de werkgevers het beter dan in 2017 en toch worden de werknemers ongelukkiger! Waar wringt het schoentje?

Vandaag schreeuwt de werknemer om au serieus genomen te worden. Uit het HIP-onderzoek (representatieve studie bij 1500 actieve Belgen) blijkt een grote roep naar meer zakelijke duidelijkheid, naar meer functionele omkadering. Tevens stijgt de nood aan professionele relevantie (wie ben ik en wat doe ik). De vraag naar betekenisvol werken wordt steeds groter. En wat met de balans leven versus werken, privé versus professioneel? Die zit momenteel niet goed.

Hoe kan de werknemer zo (on)gelukkig zijn?

1. Klemtonen liggen anders, verwachtingen worden groter

We zien bij de werknemers een duidelijke evolutie in focus: van menselijke, “softe” aspecten (goede werksfeer, input mogen geven, gemotiveerd worden) naar meer feitelijke, zakelijke aspecten (regelmatig overleg, goede afspraken maken, talenten benutten).

Ook naar de werkgever toe worden er hogere eisen gesteld. Mogelijke redenen kunnen hier de economische context zijn (veel jobs beschikbaar, meer keuzevrijheid), een groeiend onafhankelijkheidsgevoel bij de werknemer tegenover zijn werkgever …

De lat waartegen de realiteit wordt afgemeten, ligt hoger.

2. Werkgevers leggen (soms) verkeerde prioriteiten

Werkgevers scoren in het algemeen beter dan vorig jaar, maar op de aspecten die er echt toe doen, scoren ze minder. Ze luisteren naar de werknemer en zijn begaan met zijn welzijn, maar lijken er niet echt iets mee te doen. Over strategie en doelstellingen wordt vaak niet of onduidelijk gecommuniceerd.

Werkgevers investeren te veel in de sociale en te weinig in de professionele identiteit van de werknemer. De werkgever negeert te vaak de zakelijke ambities van de werknemer en zet naar de werknemer toe te veel in op de menselijke en sociale dimensies. Daarbij komt dat binnen het bedrijf de menselijke en zakelijke ambities niet altijd op elkaar afgestemd zijn. Tegen een achtergrond van groeiende onzekerheid (langer werken, de opkomst van AI, …) wordt het voor veel werknemers moeilijk om overeind te blijven.

3. Werken en leven, het zijn andere werelden. Ze vervlechten werkt niet!

De evolutie van de verhouding tussen werken en leven zit nog steeds niet goed. De zoektocht naar evenwicht blijft een eeuwige strijd. Maar het is duidelijk, nu zijn we te ver gegaan! Pogingen om de twee werelden in elkaar te laten overlopen, zowel langs werknemers- als werkgeverskant werken niet. Door het sociale en menselijke sterk te benadrukken kwam de werknemer in een situatie van werken is leven en leven is werken. Het bedrijfsleven wil naar een totale symbiose. Maar de symbiose blijkt te eenzijdig.

Waar kunnen we als werkgever dan het best op inzetten?

Uit het HIP-onderzoek blijkt o.a. dat de betrokkenheid van de werknemer het grootst is op werkplekken waar communicatie en overleg centraal staan. Dit uit zich in het echt betrekken van de werknemer bij het bedrijfsgebeuren, waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van het aanwezige professionele talent, waar er goede onderlinge afspraken worden gemaakt. Er is regelmatig overleg met de leidinggevende en het kader is duidelijk. Tonen van respect én vooral het expliciteren van de relevantie van elk professioneel individu zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden. Het klinkt evident maar het is het blijkbaar niet.

De resultaten van ONS GROOTSCHALIG ONDERZOEK NAAR HET WERKNEMERSGELUK IN BELGIE (2de editie) zijn ONLINE BESCHIKBAAR

Meer info op onze website: www.hip-consult.com/shop

Onze wekelijkse blogs liken en sharen … mag steeds.

Het HIP-Consult Team

Françoise & Frank

-------

HIP-Consult is een HR analyse- en inspiratiebureau.

  • Het is onze ambitie om bruggen te bouwen tussen HR en Marketing

  • We helpen bedrijven in het optimaliseren of verbeteren van hun relatie met huidige en toekomstige werknemers

  • ​We geloven heel sterk in de kracht van werknemersgeluk als motor van een duurzame economie

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page