top of page

Employer branding of het bedrijf als HR merk, de (potentiële ) werknemer als klant. 4 Reflecties


Op basis van een jaar als marktonderzoekers luisteren en werken binnen de HR wereld zet HIP-Consult een paar reflecties op een rij.

Van employer branding naar maatschappelijk relevant worden

De traditionele vacature lijkt een beetje op haar terugweg. Steeds meer bedrijven zetten massaal in op Employer branding.

Hier ontmoeten Marcom en HR elkaar steeds vaker. Wat een zeer positieve evolutie is. Doorbreken van silo’s, transversaal werken, samen gaan voor hetzelfde doel … Klinkt als muziek in de oren.

Strategische marketing, campagnes in functie van het vinden van talent. Aanwezig zijn, je laten horen én je van je beste kant laten zien is dé boodschap. Met de vaak toenemende schaarste is het immers cruciaal om op de radar van elke potentiële kandidaat te komen. Of die nu nog studeert, al werkt of concreet naar werkt zoekt.

En er is een duidelijke trend om steeds vroeger te pogen in de geest van potentieel talent binnen te geraken (met het zich richten op bvb schoolverlaters of de laatstejaars blijkt men in de realiteit steeds vaker al té laat te zijn).

Bedrijven zullen zich daarom steeds meer moeten inwerken in de maatschappij, zich trachten te verankeren in de leefwereld van alledag om op die manier haar relevantie en geloofwaardigheid als werkgever te voeden en te maximaliseren.

Extern prikkelen, intern concreter worden

Veel tijd en energie wordt gestoken in die externe markt en hoe die via campagnes, events ... best te bereiken. Hier wordt planmatig nagedacht. En dat is nodig, sowieso. Blijven doen! Maar wat met de interne markt?

Meer en meer bedrijven investeren in de uitwerking van een EVP (Employer Value Proposition).

Soms zien we jammer genoeg dat de EVP oefeningen wat blijven steken in de creatieve en mentale ruimte van haar ontwikkelaars. We stellen vast dat EVP vaak blijft zweven in te vage concepten, dat de kenmerken en de waarden te abstract zijn om echt mee aan de slag te gaan. We zien werknemers soms worstelen met de invulling en/of vertaalslag van die waarden. En zo gaan de inspanning om een positief en stimulerend relationeel kader te creëren vaak verloren.

Het vaak niet kunnen uitbreken, het soms missen van een praktische handleiding … Is dit slechte wil? Natuurlijk niet! In tegendeel. Elke EVP inspanning, hoe groot of klein moet toegejuichd worden. Echter het mag wel iets meer op maat van het bedrijf én van haar medewerkers, het mag iets meer gevoed worden door én bedrijf én haar medewerkers samen.

Geen koning(inn)en meer!

Als we even de lijn doortrekken, het bedrijf als HR merk dat tot doel heeft klanten te werven, haar markt te vergroten, te streven naar tevreden en geëngageerde klanten … geldt dan ook hier het principe van ‘klant is koning’? En wat is het HR merk dan binnen deze context? Moet de onderneming alles uit de kast halen, er alles aan doen om die klant te paaien en te houden?

We denken van niet. “Klant is koning” wijst op een bepaalde machtsverhouding en duidt op verschillende posities. Niet echt iets waar we binnen een constructief HR-beleid wat mee kunnen aanvangen.

Werkgever en werknemer moeten elkaar zo veel mogelijk als partner beschouwen en niet als tegenpool. We hoeven daarvoor nog niet in het huwelijksbootje te stappen. We hoeven daarvoor niet een gans koningshuis te mobiliseren. Maar het vijandbeeld moeten we echt proberen loslaten. Macht zou moeten vertaald worden in respect én vooral in vertrouwen.

Het Merk of de Job?

Employer branding zet in op het merk met grote M … Maar hoe moeten hét merk en dé job zich

tegenover elkaar verhouden. Het kip of het ei?

We zijn er nog niet uit. Stel dat je echt moet kiezen, dus een én-én is uitgesloten, wat zou dan voor jou de belangrijkste kwaliteit (naast vele andere natuurlijk) van een potentieel talent of van de werknemer moeten zijn: het bedrijf of de job ‘graag zien’? Wat moet voor hem/haar primeren, de onderneming of de job?

Frank & Françoise

Over HIP-Consult

HIP-Consult is een HR analyse- en inspiratiebureau.

Het is onze ambitie om bruggen te bouwen tussen HR en Marketing en bedrijven te helpen in het optimaliseren of verbeteren van hun relatie met de interne en externe HR markt.

We geloven heel sterk in de kracht van werknemersgeluk als motor van een duurzame economie.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page