top of page

Waarom we thuis niet in de badkamer eten...


DEEL I: Een goede werkplek en werknemersgeluk: 5 aspecten die we in gedachte moeten houden

Wat doen we soms toch raar

Hoe vreemd kunnen mensen soms zijn. Wat we thuis nooit zouden doen, dat doen we op het werk bijna constant. We doen er dingen in ruimtes die daarvoor totaal niet geschikt zijn. We proberen bvb geconcentreerd een dossier af te werken in een open ruimte vol gepraat... Of de ruimtes die we tot onze beschikking hebben zijn niet op maat van wat we willen of moeten doen. De vergaderzaal voor bvb onze creatieve strategische brainstorm is steriel, er mag niets aan de muur gehangen worden en is zeer slecht geïsoleerd…

Het is echt belangrijk om er ons bewust van te zijn dat de werkplek van wezenlijk belang is voor hoe we ons voelen en wat we presteren. Dat tonen niet enkel studies aan. We zijn zelf elke dag, in ons huis en in onze vrije tijd, het levend bewijs van hoe belangrijk de omgeving is voor de dingen die we doen.

Onze romantische tête à tête vindt plaats bij kaarslicht in een gezellig restaurantje en niet in een TL licht badende frituur. De fiets repareren we in de garage en niet in de slaapkamer. Voor onze hobby leven we ons creatief uit in een aparte ruimte. We lezen een boek op een rustig plekje en niet in de inkom hall. Waarom toch??? Gewoon omdat elk van die ruimtes een bepaalde sfeer heeft, zo is ingericht, zo is uitgerust dat die welbepaalde activiteit er het best kan in uitgevoerd worden.

“… zodat die welbepaalde activiteit er het best kan in uitgevoerd worden…”

Cijfers zeggen iets

Wanneer zijn we op ons best op het werk?? Dat is wanneer we ons veilig voelen, we ons gestimuleerd voelen, we het gevoel hebben dat we ons mogen en kunnen smijten.

In ons nationaal werknemersgeluk-onderzoek hebben we naar deze zaken gepolst en keken we hoe groot de kloof tussen de realiteit en het ideaal is.

Wat leren we uit deze grafiek?

In de ideale werkomgeving schuift de werknemer een aantal zaken naar voren. (we hebben er meer bevraagd maar hier focussen we op ‘werkplek gerelateerde zaken’). De werkplek moet (1) aangenaam zijn en ze moet me als werknemer (2) een veilig gevoel geven. Ze dient (3) goed en degelijk uitgerust te zijn. En het moet vooral een omgeving zijn die (4) creativiteit stimuleert én (5) inspireert.

Leggen we daar de huidige werkervaring naast dan zien we dat de afstand tussen ideaal en realiteit…

  • minder groot is bij de aspecten ‘veilig voelen’ en ‘uitrusting’;

  • het grootst is op het vlak van ‘creativiteit stimuleren’ en ‘inspireren’.

Twee keer verlies

Werknemers zijn op zoek naar werkplekken die stimuleren, die energie uitstralen, die aanzetten om grenzen te verleggen. Maar in vele bedrijven is het nog even zoeken.

Door een gebrek aan de juiste en aangepaste werkomgevingen kan de werknemer niet het beste uit zichzelf halen en verliest de onderneming eigenlijk een stuk creatief potentieel. Een stuk toegevoegde waarde blijft tussen het kastje en de muur zitten.

New Way of Working

Onder de noemer NWoW worden vandaag al veel initiatieven opgestart en wordt steeds meer kritisch nagedacht over de plekken waarin we als werknemers en leidinggevenden moeten functioneren.

Een toonaangevend bureau is hierin zeker Out Of Office. En dat zeg ik (Frank) niet (alleen) omdat ik er zelf een deeltje van uit maak. Out Of Office staat voor een zeer eenvoudige maar uiterst relevante insteek: “Activity based working”. Doe wat je moet of wil doen in een ruimte die daar het best voor geschikt is. Ruimtes vorm geven in functie van wat wij vanuit onze job doen, in functie van wat wij als bedrijf willen realiseren.

MAAR er is natuurlijk meer, daarom telt bvb Out Of Office zowel architecten als HR coaches in haar team. Een muur bouwen of afbreken, creatieve ruimtes ontwerpen … Het kan alleen maar werken als de mind-set ok is, als we ons zelf en de ander toelaten om gericht ruimtes op te zoeken die ons helpen groeien en ons stimuleren.

Uit ons werknemersgeluk-onderzoek blijkt echter dat ook hier nog wat werk aan de winkel is.

Sluit de ogen

Ik wil jou tenslotte graag uitnodigen om even rond te kijken en je werkplek in ogenschouw te nemen. Zit je goed of probeer je eigenlijk een fiets in de badkamer te herstellen. Kan jij je echt laten gaan of moet jij met de tandenborstel in de woonkamer staan …

Deel gerust eigen positieve of negatieve “werkplek-ervaringen”. We kunnen er alleen maar uit leren.

Frank & Françoise

----------------------------

Extra info over HIP-Consult en het onderzoek

HIP-Consult is een HR analyse- en inspiratiebureau. Naast het helpen van bedrijven met het in kaart brengen en aanpakken van werknemersgeluk voeren we elk jaar het grote ‘werknemersgelukonderzoek’ uit. Daarin bevragen we de werknemer in zijn relatie tot z’n werkgever, z’n leidinggevende, z’n werkomgeving en de interne communicatie.

In vier aparte blogs (deze is Deel I) lichten we elk aspect kort even toen.

Het volledige onderzoeksrapport is nu online verkrijgbaar voor slechts 300€ (ipv 795€). Eind maart 2018 komt de nieuwe meting.

Onderzoeksspecificaties (meer informatie op https://www.hip-consult.com/de-hip-kennisknobbel )

  • Het onderzoek was een online survey bij een representatieve steekproef van de actieve bevolking tussen 18 en 65 jaar

  • Het veldwerk vond plaats tussen 27 april en 9 mei 2017, respondenten werden gerekruteerd via het panel van Toluna

  • In totaal werden n=1035 actieve Belgen bevraagd

  • De steekproef werd gecontroleerd op representativiteit naar geslacht, leeftijd, taal en opleidingsniveau, volgens de Golden Standard van het CIM

  • Een weging op geslacht werd uitgevoerd, de verdeling van de andere kenmerken stemde overeen met de verdeling volgens de Golden Standard

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page