top of page

Werknemersgeluk is niet te koop!


Wat bepaalt de intrinsieke motivatie van werknemers?

Wat zorgt voor een grote betrokkenheid en loyaliteit t.a.v. de werkgever?

Uit ons onderzoek leren we dat de leidinggevende een belangrijke drijfveer van werknemersbetrokkenheid is.

De betrokkenheid verhoogt indien de leidinggevende input vraagt, motiveert, zorgt voor wederzijds vertrouwen en een goede werksfeer.

Ook regelmatig overleg met de collega’s zorgt voor een grotere betrokkenheid tot de organisatie en de werkplek.

De actualiteit toont aan dat sommige bedrijven hun trukendoos bovenhalen om het absenteïsme te verlagen en de trouwste werknemers te belonen. Zo haalde het Oost-Vlaamse bedrijf B&A Technics onlangs het nieuws met het verloten van reischeques onder zijn werknemers. De voorwaarde om deel te nemen aan de tombola was geen enkele keer afwezigheid in de twee maanden voordien. Je kan je oprecht de vraag stellen als je dit al moet doen om het absenteïsme te verlagen, het niet beter is om te weten te komen waarom sommige werknemers vaak afwezig zijn. Enerzijds zorg je met deze maatregel voor een ongezonde competitie onder de werknemers en anderzijds verplicht je zieke werknemers om toch te komen werken met alle gevolgen van dien. Lagere productiviteit en eventueel langere afwezigheid als ze dan toch uitvallen.

Naast betrokkenheid speelt ook loyaliteit t.a.v. de organisatie. Uit ons onderzoek blijkt dat ook dit voor een groot stuk wordt bepaald door de leidinggevende.

Een leidinggevende die aangenaam is en luistert en tegelijk zorgt voor wederzijds vertrouwen en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemer zal er beter in slagen om zich te omringen met loyale medewerkers.

Ook de perceptie van werkzekerheid zorgt voor een zekere standvastigheid onder werknemers. In tegenstelling tot een hoog loon en een bedrijfswagen, wat onlangs bleek uit een onderzoek van de VUB in opdracht van SD Worx. Een hoog loon en een bedrijfswagen houdt jobhoppers immers niet tegen. Daarom kan het geen kwaad om af en toe eens te horen of iemand nog gelukkig is in zijn job. “Ongelukkige” werknemers kunnen eventueel aan boord gehouden worden door hen de nodige ontwikkelingsmogelijkheden en groeikansen te geven. Soms kan het ook beter zijn dat iemand vertrekt omdat zijn meerwaarde voor het bedrijf volledig op is.

Intrinsieke motivatie, betrokkenheid en loyaliteit verhogen is niet louter een kwestie van “materieel” belonen. Het op zoek gaan naar de oorzaken van een gebrek aan motivatie en betrokkenheid zal meer soelaas bieden. Het creëren van een menselijk kader door de leidinggevende met focus op wederzijds vertrouwen, luisterbereidheid, een goede werksfeer en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden is al een stap in de goede richting!

Wil je meer weten over het Grote Werknemersgeluk-onderzoek, download dan zeker de Free Flyer, een gratis eerste blik op het onderzoek en de onderzoeksresultaten.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page