top of page

6 redenen waarom het zo belangrijk is om werknemers te betrekken bij bedrijfsoptimalisatie


Oplossingsgericht denken stimuleren is een must!

Door werknemers te betrekken bij optimalisatieprojecten / bij het oplossen van problemen op de werkvloer creëert men als bedrijf zeer veel opportuniteiten!

Maar soms is er geen begrip vanuit het management, soms ontbreekt kennis bij de werknemer of voelt men zich gewoon niet aangesproken om hoe dan ook probleemoplossend te denken en te handelen.

“Hoe” tot oplossingen of verbeteringen komen, "hoe" werknemers betrekken is vaak hét probleem.

Maar eerst de 6 voordelen van werknemers betrekken:

 • Het verhoogt het engagement door inspraak toe te laten

 • Het daagt de werknemer uit het probleem echt te begrijpen

 • Het vraagt de werknemer zich het probleem eigen te maken

 • Het stimuleert om zelf de verantwoordelijkheid te nemen er iets aan te doen

 • De oplossingen worden intern gedragen

 • De oplossingen zijn duurzamer

Maar... hoe het probleem oplossen?

Op basis van onze ervaring stellen wij vast dat er in de fase van “het probleem oplossen” 5 mogelijke scenario’s zijn én ze worden alle 5 dagelijks toegepast!

1. Problemen lossen zichzelf op.

 • Je gelooft het misschien niet maar er zijn nog steeds bedrijven die er van overtuigd zijn dat problemen zichzelf oplossen.

 • Hier is men er van overtuigd dat op een dag het zo problematisch zal zijn dat de boel ontploft, dat er een storm opsteekt die alles verwoest waarna gewoon met een schone lei kan herbegonnen worden.

Kanttekening: De schone lei blijkt snel een kweekvijver van nieuwe problemen te zijn

2. Problemen verdwijnen.

 • Je gelooft dit misschien ook niet maar inderdaad, sommige bedrijven zijn er rotsvast van overtuigd dat magie bestaat.

 • Hier leeft de hoop dat de probleemveroorzakers (kunnen processen, documenten, zelfs mensen zijn…) zullen verdampen of verdwijnen of vertrekken (als men maar lang genoeg wacht)

kanttekening: De problemen verdwijnen niet. De goede krachten vertrekken (telkens weer)

3. Wij weten het (beter).

 • Een aantal bedrijven werkt nog steeds vanuit een ivoren toren waarin grote wijsheid, juiste kennis en perfect inzicht opgestapeld liggen.

 • Het is niet aan de werknemer om met die zaken bezig te zijn. Het management, de directie weet wel beter. Ze zien immers het ganse plaatje, ze weten hoe het moet.

Kanttekening: De werknemer voelt zich geenszins aangesproken door deze top-down aanpak. Er is geen enkele identificatie met de voorgestelde oplossingen

4. Praten helpt.

 • Er zijn bedrijven die geloven dat ‘er over praten’ al voldoende is. Toppers hier: Dé ideeënbus, de brainstormsessie, de ochtendworkshop met koffiekoeken. De werknemers wordt gevraagd om de muur te bepost-itten, met goede ideeën te komen, constructief na te denken. En dan volgt de stilte. er wordt niets gedaan met de input.

 • Hier wordt gehoopt en verondersteld dat het bespreekbaar stellen van de dingen toch al een pak irritaties zal wegnemen, dat gehoord worden helend werkt.

Kanttekening: Dergelijke aanpak leidt tot zeer veel frustratie en ontgoocheling. Men heeft zich als werknemer ingespannen en veel gegeven. Maar er gebeurt niets. Deze aanpak ondermijnt sowieso de geloofwaardigheid van elk volgende bevragingsinitiatief.

5. Samen Luisteren, plannen en doen.

 • Tenslotte zijn er ook bedrijven (en daar komen wij als HIP-Consult het vaakst) die er van overtuigd zijn dat de werknemer zoveel mogelijk actief moet betrokken worden. Hier vinden we de bedrijven die het vuur kunnen doen branden, die geloven dat werknemers staan voor een creatief én een constructief probleemoplossend potentieel.

 • Hier wordt gewerkt vanuit een doelgroepdenken (wie kan het beste helpen), een positief buttom-up denken/werken/spelen (cf onze methoden als Lego® Serious Play®, Design Thinking, het amabassadors convent …), er wordt overlegd, er worden oplossingen bedacht én iedereen engageert zich om de oplossing te doen slagen.

Kanttekening: Als bedrijf moet je er tijd voor maken. Als bedrijf moet je vertrouwen hebben in het eigen menselijk kapitaal.

In welke scenario voel jij jou het beste thuis?

En welke rol wil jij het liefste spelen? De Stormachtige, de Magiër, de Waarzegger, het Oor of de Activator …

Bedenkingen, eigen ervaringen, een 6de scenario? Laat gerust van jou horen!

Onze wekelijkse blogs liken en sharen … mag ook steeds.

Het HIP-Consult Team

Frank & Françoise

Nog heel kort iets over ons

HIP-Consult is een HR analyse- en inspiratiebureau.

Het is onze ambitie om bruggen te bouwen tussen HR en Marketing.​

We helpen bedrijven in het optimaliseren of verbeteren van hun relatie met de interne en externe HR markt.

​We geloven heel sterk in de kracht van werknemersgeluk als motor van een duurzame economie.

We helpen jou graag. Meer info op https://www.hip-consult.com

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page