top of page

Zit geluk in onze genen?


Leven op een roze wolk

Ook dat went! Geluk word je gewoon. Dit blijkt uit een bekend experiment eind jaren 1970. Amerikaanse psychologen stelden toen vast dat lottowinnaars na een jaar niet gelukkiger waren dan een controlegroep en niet veel gelukkiger dan vóór ze het grote lot wonnen.

bron: Eos, De Wetenschap van geluk, nummer juli-augustus 2017

Maar toch is geluk iets wat we allemaal nastreven. Onze nieuwjaarswensen staan er bol van. We wensen elkaar een goede gezondheid en niet zonder reden. Uit onderzoek van het Nederlands Centraal Bureau voor Statistiek gaf 95% van de mensen met een goede gezondheid aan gelukkig te zijn.

Het World Happiness Report meet sinds 2012 geregeld het geluk in de wereld. Hieruit blijkt dat de gelukkigste mensen terug te vinden zijn in Noorwegen. België bekleedt een zeventiende plaats. Het geluksgevoel hangt nauw samen met de rijkdom van een land en volgt hiermee de piramide van Maslow. Aan hoe meer behoeften een samenleving kan tegemoetkomen, hoe groter de kans op geluk. Toch lijken de meest voor de hand liggende geluksindicatoren – geld, relatie en kinderen – niet altijd te leiden tot geluk (Onderzoek KU Leuven, 2014).

Geluk in het leven en op de werkplek gaan hand in hand

Het nationaal werknemersgelukonderzoek van HIP-Consult toont aan dat algemeen geluk en werknemersgeluk sterk samenhangen. Werk en privé zijn sterk met elkaar verweven. Werken geeft zin aan het leven.

86% voelt zich blij op het werk en in het leven. Geluksgevoelens op het werk gaan ontegensprekelijk samen met zich blij voelen in het leven.

De mens zit niet zo ver van z'n ideaal

bron: HIP-Consult, nationaal werknemersgelukonderzoek, 2017

- Een goede gezondheid, vrije tijd en je goed in je vel voelen vormen de basis van geluk. Internationaal onderzoek bevestigt deze conclusie. Mensen die tijd voor zichzelf kopen door bv. hun huis te laten poetsen of eten te bestellen, worden daar gelukkiger van. Dit geldt zowel voor rijke mensen als voor wie een matig of laag inkomen heeft. Als je aan iets een hekel hebt en je kunt het uitbesteden dan word je daar op termijn gelukkiger van. Toch zijn er maar weinig mensen die tijd voor zichzelf kopen, ook al hebben ze het almaar drukker (bron: De Standaard, 26 juli 2017).

Volgens psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) kan je geluk terugbrengen tot drie fundamentele basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Autonomie is het gevoel jezelf te kunnen zijn, verbondenheid verwijst naar een hechte band met anderen en competentie naar het gevoel goed in iets te zijn. Ons geluksgevoel varieert van dag tot dag, naarmate we deze vitamines hebben binnengekregen. Toch mag het streven naar geluk geen dwang worden. Ondanks alle gelukstips waarmee we worden overspoeld heb je een ongelukkige levensloop niet altijd in de hand. Dit mag niet worden gezien als een falen.

- Een ‘leuke job’ hebben bepaalt voor velen ook in belangrijke mate hun geluk en is zelfs belangrijker dan ‘familiale banden’, ‘kinderen’ en ’sociale contacten’! ‘Werk hebben’, een ‘goed inkomen’ mogen dan wel belangrijk zijn, het fanatiek ‘carrière’ maken is geen voorwaarde tot een gelukkig leven.

- Kunnen sparen, iets opzij kunnen leggen situeert zich pas halverwege de lijst van ‘geluksmakers’. Het is zeker belangrijk maar ‘iets hebben voor later’ is zeker geen basisvoorwaarde. Het Hier en Nu prevaleert (bv. ‘wonen in een veilige buurt’ is iets belangrijker).

- Sociale betrokkenheid en maatschappelijk engagement scoren zeer laag en zijn niet van wezenlijk belang om zich gelukkig te voelen.

Geluk maak je (deels) zelf

Het vatbaar zijn voor geluk is genetisch bepaald. Schattingen van de impact van de genen op onze vatbaarheid voor geluk schommelen tussen de 30% en 50%. De ene mens wordt gemakkelijker gelukkig dan de andere. Maar voor een deel is geluk ook maakbaar. Wetenschappers reiken ons tips aan, maar waarschuwen tegelijkertijd voor het dwangmatig nastreven van geluk. Een aantal tips die je geluksgevoel kunnen verhogen, als is het maar een beetje zijn positief denken (realistisch en positief blijven als de dingen niet lopen zoals je wil), investeren in relaties (goede relaties verhogen je veerkracht om met tegenslag om te gaan) en zich een doel in het leven stellen (doen wat voor jou echt telt)

Deel gerust je eigen inzichten, commentaren en feedback naar aanleiding van deze blog. We kunnen er alleen maar uit leren.

Françoise & Frank

Extra info over HIP-Consult en het onderzoek

HIP-Consult is een HR analyse- en inspiratiebureau. Naast het helpen van bedrijven met het in kaart brengen en aanpakken van werknemersgeluk voeren we elk jaar het grote ‘werknemersgelukonderzoek’ uit. Daarin bevragen we de werknemer in zijn relatie tot z’n werkgever, z’n leidinggevende, z’n werkomgeving en de interne communicatie. Het volledige onderzoeksrapport is nu online verkrijgbaar voor slechts 300€ (i.p.v. 795€). Eind maart 2018 komt de nieuwe meting. Meer informatie op https://www.hip-consult.com/de-hip-kennisknobbel

· Het onderzoek was een online survey bij een representatieve steekproef van de actieve bevolking tussen 18 en 65 jaar

· Het veldwerk vond plaats tussen 27 april en 9 mei 2017, respondenten werden gerekruteerd via het panel van Toluna

· In totaal werden n=1035 actieve Belgen bevraagd

· De steekproef werd gecontroleerd op representativiteit naar geslacht, leeftijd, taal en opleidingsniveau, volgens de Golden Standard van het CIM


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page