top of page

Na de lockdown terug naar de werkplek? Heel graag! Maar…

Werknemers willen wel maar durven niet echt. Een goed uitgewerkt reboarding plan is cruciaal.Terug naar de werkplek. Nog nooit heeft men er zo naar uitgekeken. Nog nooit heeft men er zo tegen op gezien.

Veel mensen zijn het (mogen of kunnen) werken weer meer naar waarde beginnen schatten. Ze hebben het gemist. Zo snel mogelijk de professionele draad terug oppikken is de wens van velen.

Maar de angst voor het virus blijft en terugkeren zorgt voor stress en onzekerheid.

In haar zeer recent representatief onderzoek (België, n=1000) naar de werkervaring van werknemers in Corona-tijden* stelde HIP-Consult vast dat de medewerkers momenteel echt in dubio verkeren.

Thuiswerken is een positief gegeven maar hoeft zeker niet dé norm te zijn

Voor velen is het thuiswerken een heel positieve ervaring (geweest). Voor een aantal mensen zelfs een echte ontdekking. (We zien wel duidelijk dat het hebben van kinderen thuis een significant minder positieve impact heeft op de thuiswerk-ervaring.)


Thuiswerkenden geven aan dat er qua werk-efficiëntie weinig verschil is tussen thuis of 'op het werk' werken (± 1 op 2 duidt aan dat het hetzelfde is). Qua werkdruk ervaart ± 40% geen wezenlijke verschillen. Zijn er afwijkingen, dan zien we die gelijkmatig zowel richting ‘ervaar meer werkdruk' als richting ‘ervaar minder werkdruk'.


Echter altijd thuiswerken is volgens de werknemers niet dé way to go.

1 op 2 voltijds thuiswerkenden stelt duidelijk dat thuiswerken fijn is/was. Dus er is ook 1 op 2 die deze positieve ervaring niet of minder deelt. Bij de halftijds thuis/op werk werkenden zakt die 50% terug naar 43%.

Slechts 37% geeft aan om te proberen meer van thuis te werken in de toekomst.

Het positieve van het thuiswerken situeert zich vooral rond 2 aspecten:

· de mogelijkheid om in alle rust het werk te doen

· de mogelijkheid om zelf zijn dag in te delen.


Voeling houden met collega’s lukt de meeste thuiswerkers vrij goed. Slechts een kleine 35% geeft aan dat dit specifieke inspanning vergt.

Elke dag gemotiveerd blijven is dan weer wel een aandachtspunt. Een kleine 1 op 2 geeft aan dat dit extra inspanning vergt. Ook de informele momenten, het fysisch professioneel overleg met collega’s en leidinggevenden worden erg gemist (60%).Terugkeren is niet evident


Twee aspecten zijn hierbij sterk bepalend. Er is de permanente angst voor besmetting en er zijn de vragen naar hoe opnieuw echt de draad op te pikkenDe angst voor besmetting

45% van de medewerkers geeft aan blij te zijn, als werknemer. Dit percentage is identiek aan dat van ons onderzoek in 2019. Men houdt van z’n werk, is ‘het mogen werken’ meer beginnen waarderen…Echter waar vorig jaar, in 2019, maar 9% aangaf zich angstig te voelen

is dat nu bijna verdubbeld.

16% zegt met echte angstgevoelens te zitten. Besmetting door collega’s, klanten, medereizigers… zit er bij de meesten diep in gebakken.De draad terug oppikken

Een groep mensen vraagt zich toch af hoe de terugkeer zal verlopen.


Het zal anders zijn. Wat men kan en mag? Gaat de switch - van in alle rust te werken, een relatieve vrijheid te hebben - naar meer extern gestructureerd werken (nog) lukken? Gaan er geen afkickverschijnselen optreden, zorgt de tijdelijke scheiding niet voor neveneffecten? Hoe moet het nu verder…


En er is de onzekerheid. Gaat het wel lukken, ga ik terug kunnen wennen. Gaat er nog plaats zijn voor mij… Heb ik het de voorbije periode goed gedaan...

10% is echt bang om haar/zijn werk te verliezen, 22% gelooft wezenlijk in de kans zijn job te verliezen omwille van herstructureringen.


Reboarding is key


Het begeleiden van de medewerkers op hun pad naar het nieuwe normaal zal van wezenlijk belang zijn. En daarbij zullen 4 aspecten best centraal staan:


Een veilig kader

  • Duidelijke afspraken. Het respecteren van alle voorzorgsmaatregelen is en blijft belangrijk. Men mag als werkgever dit niet minimaliseren of bagatelliseren. Veel medewerkers zitten er echt mee.

Een bevestigend onthaal

  • Een welkom gevoel, als werkgever durven zeggen dat je blij bent dat de medewerker terug is, dat haar/zijn plaats is vrijgehouden, dat de medewerker van wezenlijk belang is.

Waardering voor het geleverde werk

  • Het thuiswerk kan gerust als heldendaad getypeerd worden (voor velen immers helemaal niet evident).

  • Het thuiswerken ten allen tijde mogelijk maken (maar nooit verplichten). Hoe minder rigide en hoe spontaner dit kan ingepland worden hoe beter.

Een toekomst

  • Wat zijn de uitdagingen? Welk tij moeten we keren? Hoe kunnen we dit samen aanpakken...


Bedenkingen, eigen (reboarding) ervaringen... mag je steeds delen!

Hulp nodig bij het uitwerken van een reboarding plan? Laat ons dit samen bekijken.


Houd het veilig, boeiend en productief.HIP-Consult voerde tussen 14 en 27 mei 2020 een representatief onderzoek uit bij een staal van de werkende bevolking in België. De steekproef is representatief op taal, geslacht en leeftijd. Wil je meer informatie over onze marktstudie, geef ons zeker een seintje.

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page