top of page

Geraak jij nog wegwijs in de wirwar van werkgelukonderzoeken?


Er zijn heel wat metingen die polsen naar werkgeluk en tevredenheid op de werkvloer. Maar zien we nog het bos door de bomen?


Met deze blog proberen we de lezer hierin wegwijs te maken.


Op de markt kunnen we 4 grote groepen van bevragingen onderscheiden:


• Een eerste groep meet de organisatiecultuur en aantrekkelijkheid van de werkplek. Centrale thema’s in deze onderzoeken zijn vertrouwen in de werkgever, job-fierheid en relatie met collega’s.

• Een andere groep zijn de klassieke tevredenheidsmetingen. Hierbij evalueren werknemers job-inhoud, ontplooiingsmogelijkheden, verloning, directe leidinggevende, team, werkmiddelen, … . Het werkgeluk of -gevoel wordt niet gemeten. Resultaat is een puur feitelijke audit van de werkplek.

• Dan heb je de welzijnsenquêtes die polsen naar de werkbeleving op het vlak van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werkvermogen en stressbeleving. Soms wordt er ook gepeild naar de gezondheid van de werknemer.

• Tenslotte heb je de employee experience metingen die een stap verder gaan. Zowel de feitelijke evaluatie (cognitief) als de beleving van de werkplek (affectief) worden in kaart gebracht. De HIP-EMPEX* situeert zich in deze groep van metingen maar gaat nog één stap verder, nl. het meten van de kloof tussen verwachtingen en de reële beleving van de werkplek in al zijn aspecten (werkgever, werkplek, directe leidinggevende en communicatie).Onlangs bracht HIP de resultaten uit van het derde employee experience onderzoek. Een grootschalig onderzoek onder de Belgische actieve bevolking. De steekproef is representatief naar taal, geslacht en leeftijd. De resultaten in een notendop kan je bekijken op onze website via volgende link:
De verschillen van de HIP-EMPEX met de andere onderzoeken situeren zich op 3 vlakken:


1) Meer dan puur werkgeluk of tevredenheid brengen we op gedetailleerde wijze de employee experience in kaart. De employee experience heeft zowel een cognitieve als affectieve component. Enerzijds wat vinden we van onze werkplek en anderzijds hoe voelen men ons daarbij. De te meten werkkarakteristieken situeren zich op 4 bedrijf-kritische niveaus: werkgever, directe leidinggevende, werkplek en interne communicatie.


2) We bevragen eerst het ideaal/de verwachtingen en vervolgens de realiteit/de experience. Het zijn de werknemers zelf die het referentiekader uittekenen (dus geen theoretisch/conceptueel model) en zo leren we wat voor medewerkers belangrijk of minder belangrijk is. Het is de gap tussen ideaal en experience die tot boeiende en relevante inzichten en de HIP index leidt.

3) Heel veel eindbevindingen zijn het resultaat van statistische analyse waarbij samenhang, consistentie, correlatie tussen de verschillende aspecten worden onderzocht, eerder dan puur beschrijvend op basis van vraag-antwoord (frequentie)verdelingen.


Wil je meer weten over onze aanpak, neem zeker een kijkje op www.HIP-Consult.com

Of geef een seintje voor een afspraak. Met plezier en vrijblijvend komen we graag langs om het één en ander toe te lichten.


*HIP EMPEX staat voor employee experience onderzoek

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page