top of page

Hoe gelukkig was de werknemer in 2017?


In afwachting van de nieuwe onderzoeksresultaten van “Het Werknemersgeluk in België – 2018” blikken we in een drietal blogs nog even terug op een aantal belangrijke cijfers uit het onderzoek van 2017.

Uit het HIP-Consult onderzoek van vorig jaar leerden we dat de werknemers in België in het algemeen gelukkig zijn. Gaan de cijfers 2018 in dezelfde lijn liggen, beter of minder goed zijn? Begin juni kennen we het antwoord!