top of page

“Bezint eer ge begint” of hoe anders teambuilding verloren moeite is.


Draagt teambuilding bij tot de groepsdynamiek tussen werknemers? Heel wat bedrijven geloven van wel, want teambuilding kent steeds meer opgang. Met collega’s samen dingen doen (van een hapje eten tot meer avontuurlijke activiteiten zoals raften, paintballen, …) om achteraf beter samen te werken. Het is soms een bijna jaarlijks ritueel. De vraag naar de effectiviteit van teambuilding intrigeerde ons en we hebben ze dan ook voorgelegd aan het HIP-onderzoekspanel. En ja, teambuildingsactiviteiten zijn niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. Driekwart van onze panelleden heeft minstens één of meerdere keren per jaar een teambuilding met collega’s.

Maar in de wetenschappelijke literatuur zijn de meningen over de impact van teambuilding op het verbeteren van de samenwerking tussen collega’s verdeeld. Onderzoek van de universiteit van Chester concludeerde dat er geen verband bestaat tussen teambuildingsactiviteiten en de groepsdynamiek (bron: MARK Magazine, maart 2017). Ook de resultaten van ons onderzoek zijn niet éénduidig positief over de effectiviteit van teambuilding.

 • Meer dan de helft ziet het niet als een manier waarop de problemen van de groep worden opgelost.

 • Slechts een derde vindt dat de groep er altijd beter en sterker uitkomt.

 • Een meerderheid ziet het niet als dé manier om een groep beter te laten samenwerken. Hiervoor zijn andere activiteiten nodig dan een teambuilding.

 • En ook, voor een meerderheid hoeft een teambuildingsactiviteit niet persé extreem en avontuurlijk te zijn. Belangrijk is dat iedereen er zich betrokken bij voelt. Anders heeft het geen zin!

Uit nog andere literatuur blijkt dat teambuilding pas effectief is wanneer een aantal voorwaarden voldaan zijn. Succesvolle teams ontstaan niet zomaar. Ze moeten met heel wat zorg worden opgebouwd.

Teambuildingsactiviteiten moeten aansluiten bij de behoeften van het team. Zo doorloopt elk team een aantal fasen om tot een goede samenwerking te komen. Het komt er dus op aan te weten in welke fase het team zich bevindt. In de literatuur wordt verwezen naar het vijf-fasen model van Tuckman. De fasen die een team doorloopt alvorens het optimaal functioneert, zijn:

het team leert elkaar kennen, er heerst onduidelijkheid over rol-en taakverdeling, afspraken worden gemaakt over regels en taakverdeling, het team is op elkaar ingespeeld en het team wordt ontbonden. Teams lopen vaak vast in een bepaalde fase. De overgang naar een volgende fase gaat gepaard met een crisis. Als de groep erin slaagt om deze op te lossen, belandt ze in de volgende fase. Er is pas sprake van een goed functionerend team als alle fasen met succes worden doorlopen. Belangrijk is om te weten in welke fase de groep zich bevindt en welke problemen zich voordoen. Denk maar aan onderlinge conflicten of het vermijden ervan, gebrek aan vertrouwen, onduidelijkheid over de rollen en taken van de teamleden of beperkt probleemoplossend gedrag in het team. De teambuildingsactiviteit moet gericht inspelen op de vastgestelde problemen of teambehoeften.

Ook vanuit de werknemers wordt dit zo aangevoeld. Ons onderzoek toont immers aan dat team-builden om te team-builden uit den boze is.

 • Driekwart is (min of meer) voorstander om vooraf duidelijke doelen en uitdagingen af te spreken.

 • Meer dan de helft wil na de teambuildingsactiviteit een moment van reflectie: “Wat hebben we ervaren en hoe gaan we dit toepassen op de werkvloer?”

 • Meer dan de helft is niet echt een voorstander van teambuilding buiten de kantooruren. Het opofferen van vrije tijd aan collega’s ziet men niet altijd zitten.

 • Voor meer dan de helft hoeft zo een extra activiteit als teambuilding niet. Men wil gewoon op een informele, toffe manier samenwerken en zich thuis voelen op het werk.

Wil men met teambuilding bijdragen tot de groepsdynamiek dan is het belangrijk te weten waartoe de activiteit moet bijdragen. Gaat het om het kunnen stellen van doelen, het verhelderen van de rollen, het oplossen van problemen of beïnvloeden van interpersoonlijke relaties? Elke doelstelling vergt een andere methode en dus activiteiten die hierop inspelen. Is men zich hiervan niet bewust dan is een teambuildingsactiviteit gewoon een leuk dagje uit.

Wil jij ook deel uitmaken van ons panel, schrijf je dan in op volgende link

https://nl.surveymonkey.com/r/hipconnection1mail

Jij bent ook de eerste waarmee we de onderzoeksresultaten delen!

Wil je meer weten over onze onderzoeksaanpak en -expertise neem zeker een kijkje op de website https://www.hip-consult.com/de-hip-aanpak


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page