top of page

LEGO® SERIOUS PLAY®

Wat

 

LEGO® SERIOUS PLAY®  is een methode, een techniek die het denken, communiceren en het probleemoplossend vermogen van mensen faciliteert en stimuleert.

LEGO® SERIOUS PLAY®  is ontwikkeld vanuit de beperkingen van eindeloze brainstorms en babbelbarakken én vanuit de zoektocht naar een manier om onze hersencapaciteit zo creatief en inventief mogelijk te gebruiken. Met concrete bouwsteentjes en weg van de vlakke flip charts en post-its wordt de mens gestimuleerd zich 3 dimensioneel en dus veel fijner en genuanceerder uit te drukken. De mond wordt versterkt door de handen. Spreken wordt vervangen door bouwen. Iets uitleggen wordt vervangen door iets demonstreren en tonen. Het concrete domineert, hoe ingewikkeld de challenge ook is.

 

LEGO® SERIOUS PLAY®  activeert alle deelnemers. De trieste vuistregel dat vaak  20% van de mensen voor 80% de inhoud en de uitkomst bepalen is hier niet van toepassing. Iedereen bouwt, met dezelfde middelen, vanuit zichzelf altijd mee.

LEGO® SERIOUS PLAY®

20170222_112603.jpg

Wanneer

Door het heel concrete karakter kunnen complexe uitdagingen en vragen aangepakt worden. De uitdagingen kunnen zich situeren op het vlak van beleid, samenwerken, innovatie, identiteit, strategie…

Een aantal voorbeelden:

Wanneer

Op ondernemings-/personeelsniveau

 • Door een fusie moeten mensen/teams elkaar beter leren kennen

 • Afdelingen dienen gestimuleerd worden in transversaal werken

 • Een groep mensen moet een team worden

 • Management wil komen tot ‘guiding principles’ op het niveau van leiding geven

 • De bedrijfsidentiteit/de bedrijfscultuur moet vorm krijgen

 • Het bedrijf is in transitie en een gezamenlijk engagement is noodzakelijk

 • Strategische keuzes moeten gemaakt worden

Op Product-/merkniveau

 • Stimuleren van creatief denken bij productontwikkeling

 • Potentieel en opportuniteiten verkennen/ontdekken in de markt

 • Ontwikkelen van tactische en strategische actieplannen

Waarom

De methode gebruikt in haar ganse proces steeds opnieuw vier basisstappen: Er is de uitdaging (een vraag), het bouwen van een model (het antwoord wordt letterlijk ‘gebouwd’), het delen (voorstellen van het model aan de anderen) en het reflecteren (bevragen en verdiepen van het model).

Deze heel specifieke aanpak zorgt voor een heel groot engagement van elk individu. Deze gelaagdheid zorgt daarenboven niet enkel voor meer creatieve inspirerende momenten. Het faciliteert en stimuleert ook het naar elkaar luisteren, elkaars standpunten leren bevragen en begrijpen.

De LEGO® SERIOUS PLAY®  resulteert in uitkomsten, oplossingen die vorm kregen én gedragen worden door de ganse groep

LSP_CertifiedFacilitator_Logo_Black_OL_F
Waarom
Referenties

Referenties

Frank faciliteerde (mee) o.a. volgende projecten: 

 • Boss Paints: Uitdiepen bedrijfs-DNA / Customer intimacy: hoe invullen

 • MLOZ, COPRO, Partena: Definiëren basispeilers Employer Value Proposition

 • UGent - UAntwerpen: Story telling: van academicus naar professional

 • DeFacto Image Building: Versterken team cohesie

 • Bekaert: Team en proces optimalisatie

 • BNP: To a more customer centric IT approach

 • Brussels Airport: Safety and  security at the airport / The ideal Airport - customer perspective

 • OXFAM Wereldwinkels Lokale winkel: Relevantie en positionering van het winkelpunt

 • Europese Gemeenschap: Campagne verfijning: connecteren met jongeren

Meer informatie
bottom of page