top of page

De HIP Kennisknobbel

Inleidend
Het werknemersgeluk. België onder de loep
 

Tussen 27 april en 9 mei 2017 hebben we een grootschalig online onderzoek uitgevoerd bij een representatieve steekproef van werknemers tussen 18 en 65 jaar.

Het werknemersgeluk hebben we onderzocht an de hand van  twee grote basisblokken. Eerst peilden we naar de verwachtingen, hun Ideaal op het vlak van het bedrijf, de direct leidinggevende, de werkplek, interne communicatie... In het tweede blok hebben we hen gevraagd hun professionele Realiteit beoordelen.

Om het werknemersgeluk beter te kunnen plaatsen hebben we ook stilgestaan bij hun persoonlijk geluk. Een kwestie van het plaatje volledig te hebben.

dit is de Frans pg
Een greep uit de bevindingen
Een greep uit de bevindingen
 
 • Werken is (nog) steeds een belangrijke peiler dat persoonlijk geluk bepaald

 

 • 40% van de werknemers voelt zich op het werk niet goed in z'n vel

 

 • Werknemersgeluk wordt voor iedereen vooral bepaald door de volgende 3 dimensies

  • De relatie tussen de leidinggevende en de werknemer

  • Het welzijn van en de zorg voor de werknemer

  • Autonomie en ontwikkeling van de werknemer

 

 • De werkgever/organisatie zorgt voor een vrij  goede formele omkadering maar op het vlak van de menselijke omkadering schiet ze tekort​

 

 • De menselijke omkadering gaat niet zozeer over soft pamperen maar veeleer over degelijke professionele ondersteuning en erkenning. Werknemersgeluk wordt niet bepaald door de hoeveelheid aan extra professionele diensten en activiteiten

 

 • De direct leidinggevende is de zwakke schakel binnen het geheel. De verwachtingen zijn heel hoog gespannen, de invulling echter laat te wensen over. Maar veel leidinggevenden hebben het zelf ook moeilijk

Naar het rapport
Het onderzoeksrapport: werknemersgeluk in België 2017

Nieuwsgierig wat er nog allemaal in uit ons onderzoek is gekomen?

 

Klik hieronder om gratis een voorproefje te downloaden.

Even Proeven

Wil je alles te weten komen? klik hieronder om het volledige e-rapport te downloaden.

Voor xx euro is het  onderzoeksrapport helemaal van jou.

De aankoop geeft je meteen ook 5% korting op een op maat van uw bedrijf gemaakte HIP-TRIP

Meer Weten en Kopen
Onderzoeksspecificaties
Onderzoeksspecificaties

 

In totaal werden n=1035 actieve Belgen bevraagd. 

het onderzoek gebeurde op het online onderzoekspanel van Toluna

De vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten

Op 48u hadden we 80% van de gewenste response

De steekproef werd gecontroleerd op representativiteit naar geslacht, leeftijd, taal en opleidingsniveau, volgens de Golden Standard van het CIM.

 

Een weging op geslacht werd uitgevoerd, de verdeling van de andere kenmerken stemde overeen met de verdeling volgens de Golden Standard

bottom of page