top of page

De HIP Aanpak

HIP Consult gelooft in een gefraseerde en opbouwende aanpak. Daartoe werd de HIP TRIP ontwikkeld, een projectaanpak bestaande uit 4 fasen: audit, survey, workshop & tracking.

 

De HIP TRIP is afgetoetst op 5 belangrijke voorwaarden:

 • Het mag niet éénzijdig of oppervlakkig zijn

 • Het moet de onderneming centraal stellen

 • Medewerkers moeten actief betrokken worden

 • Er moet een referentiekader zijn om de resultaten beter te kunnen plaatsen

 • Geen actie zonder opvolging. Alles wat geïmplementeerd wordt, wordt ook op impact en effectiviteit gemeten

HIP Consult gelooft in een gefraseerde en opbouwende aanpak. Daartoe werd de HIP TRIP ontwikkeld, een projectaanpak bestaande uit 4 fasen: audit, survey, workshop & tracking.

 

De HIP TRIP is afgetoetst op 5 belangrijke voorwaarden:

 • Het mag niet éénzijdig of oppervlakkig zijn

 • Het moet de onderneming centraal stellen

 • Medewerkers moeten actief betrokken worden

 • Er moet een referentiekader zijn om de resultaten beter te kunnen plaatsen

 • Geen actie zonder opvolging. Alles wat geïmplementeerd wordt, wordt ook op impact en effectiviteit gemeten

HIP Consult gelooft in een gefraseerde en opbouwende aanpak. Daartoe werd de HIP TRIP ontwikkeld, een projectaanpak bestaande uit 4 fasen: audit, survey, workshop & tracking.

 

De HIP TRIP is afgetoetst op 5 belangrijke voorwaarden:

 • Het mag niet éénzijdig of oppervlakkig zijn

 • Het moet de onderneming centraal stellen

 • Medewerkers moeten actief betrokken worden

 • Er moet een referentiekader zijn om de resultaten beter te kunnen plaatsen

 • Geen actie zonder opvolging. Alles wat geïmplementeerd wordt, wordt ook op impact en effectiviteit gemeten

Een gefraseerde en opbouwende aanpak
dit is de Frans pg

Elke HIP TRIP fase is op maat van uw bedrijf en steeds oplossingsgericht

 • in de eerste fase wordt aan de hand van een ondernemingsfiche stil gestaan bij wie u als bedrijf bent, waar u voor staat en waar u naar toe wil.

 • ​Deze kennis helpt om de bevraging scherp te stellen en accurate, relevante analyses te doen.

 • Gewapend met concrete kennis wordt samen met de betrokken partijen aan de slag gegaan. Eén focus, handen uit de mouwen en actiegericht. Design Thinking en Lego®Serious Play® zijn de technieken die de creativiteit bevorderen en het engagement maximaliseren.

 • Zaken veranderen zonder de impact te meten is als lopen zonder doel. in deze fase wordt kritisch gecheckt of de geïmplementeerde oplossing wel resultaat oplevert.

De volledige HIP TRIP bestaat uit 4 fasen
Maar soms is flexibiliteit qua aanpak nodig
Daarom voorzien we drie  types
Een aanpak op maat

HIP TRP Premiu

HIP TRIP Premium

All in

HIP TRIP Premium omvat alle fasen en is ideaal voor een strategische doorlichting van de onderneming. Het pakket combineert haar diagnostische nieuwsgierigheid met oplossingsgericht denken en werken.

HIP TRP Premiu

HIP TRIP Basic 

Diagnose

HIP TRIP Basic Diagnose omvat twee fasen en is ideaal voor een eerste grondige screening van de onderneming. Het pakket stelt het kritisch doorlichten van het werknemersgeluk centraal.

HIP TRIP Basic 

Engage

HIP TRP Premiu

HIP TRIP Basic Engage  omvat 2 fasen en trekt volledig de kaart van het hands-on participatief werken aan werknemersgeluk. 

bottom of page